Važne informacije: Europski gospodarski prostor (EEA), Ujedinjena Kraljevina (UK) i Švicarska