Korona virus: Smjernice za imatelje Visa kartica

Važne informacije za plaćanje Visa debitnim ili kreditnim karticama

using tablet and card

Što je povrat sredstava, i kako dobiti više informacija?

Man making Visa Chargeback card payment via mobile

Kada i na koji način mogu zatražiti povrat sredstava?


Prekid putovanja uzrokovan korona virusom