Naše iskustvo

CEMEA Centar inovacija prihvaća načela dizajna usmjerenog na čovjeka i fokusira se na zadovoljavanje jedinstvenih inovacijskih potreba naše regije. Puno smo naučili kao dio globalne mreže centara inovacija više od 7 godina i surađivali smo s partnerima na izgradnji opipljivih rješenja usmjerenih na klijente. Naš objekt od 1000 četvornih metara otvoren je i kolaborativan prostor osmišljen kako bi služio klijentima i partnerima u srednjoj i istočnoj Europi, Bliskom istoku i Africi za izgradnju bezgotovinskog gospodarstva.

Vrste posjeta koje se nude u CEMEA-i

Iskustvo u inovacijama

Uključite se u ključne trendove, tehnologije i mogućnosti tvrtke Visa koji pokreću inovacije, virtualno ili u našim fizičkim prostorima.

Otkrivanje

Detaljno uđite u ključne teme inovacija i izradite zajednički plan inovacija.

Kokreacija

Sprint program digitalnog proizvoda koji pruža prototip koji je potvrdio korisnik, arhitekturu rješenja i put do pilot programa.

Dizajnerski sprint

Stručno znanje o dizajnu za brzo stvaranje prototipa, radionice i provjeru valjanosti UX-a.

Zdravstveni pregledi UX-a

Stručno znanje o dizajnu za brzo stvaranje prototipa, radionice i provjeru valjanosti UX-a.


Dubai Centar inovacija 

Adresa: UAE, Dubai, Al Falak Street, Al Sufouh 2, Dubai Media City

Inovacijski studio u Nairobiju